DPS_Logo
Српски проблемисти - Serbian Problemists
Композитор – Composer :
(Ћирилица, Cyrillic)

Миливој С. НЕШИЋ

(Ascii)
NESIC, Milivoj S.
(Latinica, Rich Latin)
Milivoj S. Nešić

author_img

Спољашње везе – External links :
ID: nes01mi
updated: 18-07-2018
Титуле у проблемском шаху – Titles in Problem Chess :
Мајстор ФИДЕ - композитор / FIDE Master for Chess Compositions
Мајстор - решавач / National Solving Master
О аутору – About the Author :
Проблеми – Problems :

Миливој С. НЕШИЋ

Вечерње Новости 1963

white Qg6 Pd3g3 Kc5 black Pf5 Sc8 Ke5 neutral
  #2
(4+3)
Решење

© MatPlus 2006 - 2021