DPS_Logo
Српски проблемисти - Serbian Problemists
Композитор – Composer :
(Ћирилица, Cyrillic)

Ново ЧОГУРИЋ

(Ascii)
COGURIC, Novo
(Latinica, Rich Latin)
Novo Čogurić

author_img

Спољашње везе – External links :
ID: cog01no
updated: 10-11-2017
Титуле у проблемском шаху – Titles in Problem Chess :
О аутору – About the Author :

У бази WinChloe постоји један проблем ID:61480

Novo Čogurić, 3.n. Amatersko Prv. Jugoslavije 1997
#3
  1.Sh8! - 2.Sg6+ K:g4 3.S:f6#
  1…K:e5 2.S:f6 Kd6/Kf4/K:f6 3.Sf7/Sg6/Ld4#
  1…K:g4 2.S:f6+ Kf4 3.Sg6#,      1…f:e5 2.Sf6  - 3.Sg6#

Додао - Added: admin

Проблеми – Problems :

© MatPlus 2006 - 2021