DPS Logo
Српски проблемисти - Serbian Problemists
Композитор – Composer :
(Ћирилица, Cyrillic)

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

(Ascii)
ATANACKOVIC, Branko
(Latinica, Rich Latin)
Branko Atanacković

author_img

Спољашње везе – External links :
ata01br -- 3 - updated: 10-11-2017
Титуле у проблемском шаху – Titles in Problem Chess :
Мајстор - решавач / National Solving Master
О аутору – About the Author :
Na slici su Živa Tomić i Branko Atanacković

Додао - Added: bata

Проблеми – Problems :

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

6 n. Republika 1962

white Qb7 Bh7 Sf5 Sf4 Kf3 black Rc6 Bd6 Re6 Pf6 Pc5 Pd5 Ke5 Sa4 Sb2 neutral
#2
(5+9)
Решење

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

Problem 1958

white Sa5 Rg3 Bh2 Ka1 black Pc6 Kd6 Se6 Bf6 Pd5 Sd4 neutral
h#2*
(4+6)
Решење

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

Problem 1958

white Bh8 Ke5 black Pa4 Pd2 Ka1 neutral
h#3*
(2+3)
Решење

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

feenschach 1959

white Pc4 Ka1 black Pc7 Kb3 Ba2 Ph2 neutral
h#5
(2+4)
Решење

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

Problem 1960

white Rd7 Bb4 Kf4 black Pf7 Ke6 neutral
h#2*
(3+2)
Решење

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

7-10 m. TT Bilten 1960

white Kf6 Pg4 Ph4 Pf3 Pg3 black Ph7 Kh6 Pg5 neutral
h#2*
(5+3)
Решење

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

Probleemblad 1961

white Ka5 Rb5 Ba4 black Rb7 Pe2 Kc neutral
h#2
(3+3)
b) Tb7->d4
Решење

Бранко АТАНАЦКОВИЋ

Problem 1961

white Pd5 Rb4 Pb3 Ph3 Kg1 black Pg7 Ph7 Pb6 Pg6 Kh6 Rb5 Pg5 Pd4 Pe2 neutral
h#3
(5+9)
Решење

Слободан ШАЛЕТИЋ
Бранко АТАНАЦКОВИЋ

Novi Temi 1962

white Pf7 Pg7 Pe5 Pg4 Pe3 Ka2 Ba1 black Bg8 Ph7 Pd6 Kg6 Bh6 Pg5 Pe4 neutral
h#2*
(7+7)
Решење

© MatPlus 2006 - 2020