DPS_Logo
Српски проблемисти - Serbian Problemists
Композитор – Composer :
(Ћирилица, Cyrillic)

Живко МИЛОВАНОВИЋ

(Ascii)
MILOVANOVIC, Zivko
(Latinica, Rich Latin)
Živko Milovanović

author_img

Спољашње везе – External links :
ID: mil01zi
updated: 24-01-2018
Титуле у проблемском шаху – Titles in Problem Chess :
Мајстор - решавач / National Solving Master
О аутору – About the Author :
Проблеми – Problems :

© MatPlus 2006 - 2024