DPS_Logo

Подаци које је нашао С. Шалетић - I део (Данчуо, Ђуриш, Иванић, Кнежевић, Николић)

Објављено у КатегоријиPodaci
 • M
  Marjan Kovacevic 6 years ago

  Зоран Данчуо

  1937-12-18 Црвенка,

  живео и умро у Београду 2013-09-22 (Звездара)

  Шандор Ђуриш (ново име)

  1921-11-29, Скореновац

   2003-02-23, Ковин

  Петар Иванић (другачији подаци од већ постојећих, узети од матичара)

  1915-12-15, Врњачка Бања

  1987-06-03, Београд, Савски венац

  Радомир Кнежевић

  1930-09-23, Криви вир код Зајечара

  2009-01-14, Параћин

  Др. Предраг Николић

  1910-02-16, Штубик код Неготина

  1967-04-03, Београд, Врачар

Молим login или register да оставим одговор.


© MatPlus 2006 - 2024